2008 évi statisztikai összegzés

2009 évi közbeszerzési terv

Kerékpárút Közbeszerzési Felhívás

2009 évi statisztikai összegzés

2010 évi közbeszerzési terv

2010 évi módosított közbeszerzési terv

2010 évi statisztikai összegzés

2011 évi közbeszerzési terv

2011 évi statisztikai összegzés

2012 évi közbeszerzési terv

2012 évi közbeszerzési szabályzat

2013 évi közbeszerzési terv

2013 évi közbeszerzési szabályzat

2013 évi beszerzési szabályzat

 

"Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális intézményének közétkeztetés (ebéd) biztosítása 8 éves, határozott időtartamra (meghatározó értékű fő tárgy) az étel előállításával és szállításával" tárgyú közbeszerzés dokumentumai:

2012 évi szociális étkezés hirdetmény

Közbeszerzési eljárást lezáró hirdetmény szociális étkezés

Összegzés szociális étekezés

Vállalkozási szerződés, szociális étkeztetés

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (szociális étkeztetés, 2015. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (szociális étkeztetés, 2017. év, Goszt-Krili Bt.)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (szociális étkeztetés, 2018. év, Goszt-Krili Bt.)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (szociális étkeztetés, 2019. év, Goszt-Krili Bt.)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (szociális étkeztetés, 2020. év, Goszt-Krili Bt.)

 

Közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

2017. évi módosított közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2019. évi módosított közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv

2023. évi módosított közbeszerzési terv

2024. évi közbeszerzési terv

 

Éves statisztikai összegezés

Éves statisztikai összegezés 2017. évről

Éves statisztikai összegezés 2018. évről

 

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat 2023. 06. 29-től

 

 

"Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése" megnevezésű,
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentumai:

Támogatási Szerződés (2017. év);
Projekt címe: Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004

Építési munkák elvégzése:

Ajánlattételi felhívás, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében építési munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2017. év)

Bontási jegyzőkönyv, Jelenléti ív (2017. év)
Tárgy: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében építési munkák elvégzése" tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 115. § szerinti közvetlen felhívással induló nyílt közbeszerzési eljárás során beadott ajánlatok bontása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2017. év)
A közbeszerzés tárgya: Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében építési munkák elvégzése

Vállalkozási szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében építési munkák elvégzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (BENKALA Kft., 2017. év)

Vállalkozási szerződés módosítása, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében építési munkák elvégzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (BENKALA Kft., 2017. év)

Tájékoztató a szerződés módosításáról, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében építési munkák elvégzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban

Tájékoztató az eljárás eredményéről, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében építési munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan (2017. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (építési munkák, BENKALA Kft., 2018. év)

Informatikai és egyéb eszközök beszerzése:

Összefoglaló tájékoztatás (2017. év)
Tárgy: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése"

Eljárást megindító felhívás, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2017. év)

Bontási jegyzőkönyv, Jelenléti ív (2017. év)
Tárgy: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezéű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazott nyílt közbeszerzési eljárás során beadott ajánlatok bontása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2017. év)
A közbeszerzés tárgya: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése"

Előzetes vitarendezési kérelem, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban indított közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körével összefüggésben (Freedom-Tech Kft., 2017. év)

Módosított - Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2017. év)
A közbeszerzés tárgya: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése"

Adásvételi szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (BBS TREND Kft., 2017. év)

Adásvételi szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Smart Info Kft., 2017. év)

Adásvételi szerződés módosítása, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Smart Info Kft., 2017. év)

Adásvételi szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Szombi Bau Kft., 2017. év)

Adásvételi szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Laptopszalon Kft., 2017. év)

Adásvételi szerződés módosítása, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Laptopszalon Kft., 2017. év)

Adásvételi szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Freedom-Tech Kft., 2018. év)

Adásvételi szerződés módosítása, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Freedom-Tech Kft., 2018. év)

Nyilatkozat a szállított termékek egyenértékűségéről, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Freedom-Tech Kft., 2018. év)

1/2018. (I.15.) sz. Tct. határozat: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárás 1. ajánlati rész eredményhirdetése módosításának határozat tervezete

Módosított (2.) - Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2018. év)
A közbeszerzés tárgya: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése"

Előzetes vitarendezési kérelem, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyban indított közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körével összefüggésben (Etiam Kft., 2018. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (eszközök beszerzése, Freedom-Tech Kft., 2018. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (eszközök beszerzése, BBS TREND Kft., 2018. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (eszközök beszerzése, Szombi Bau Kft., 2018. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (eszközök beszerzése, Smart Info Kft., 2018. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (eszközök beszerzése, Laptopszalon Kft., 2018. év)

Tájékoztató az eljárás eredményéről, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan (2018. év)

Épületenergetikai munkák elvégzése:

Tervdokumentáció a "TOP 4.2.1-15-BA1-2016-00004 - Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése" tárgyú pályázathoz (SZTI-Bau Kft., 2017. év)

Ajánlattételi felhívás, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2018. év)

Ajánlattételi felhívás módosítása, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2018. év)

Közbeszerzési dokumentum (általános tájékoztató, útmutató ajánlattételhez), a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2018. év)

Közbeszerzési dokumentumok (ajánlott mellékletek), a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2018. év)

Bontási jegyzőkönyv (2018. év)
Tárgy: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 115. § szerinti közvetlen felhívással induló nyílt közbeszerzési eljárás során beadott ajánlatok bontása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.04.12. -  Felülbírált
A közbeszerzés tárgya: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése"

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.04.20.
A közbeszerzés tárgya: "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése"

Megbízási szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kivitelezési tevékenységek műszaki ellenőrzésének elvégzéséséhez (Beckra Center Bt., 2018. év)

Vállalkozási szerződés, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (BENKALA Kft., 2018. év)

Vállalkozási szerződés módosítása, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban (BENKALA Kft., 2018. év)

Tájékoztató az eljárás eredményéről, a "Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan (2018. év)

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok (épületenergetikai munkák, BENKALA Kft.,2018. év)


„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentumai:

Ajánlattételi felhívás, az "Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2019. év)

Közbeszerzési dokumentum (általános tájékoztató, útmutató ajánlattételhez) az "Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2019. év)

Közbeszerzési dokumentum (vállalkozási szerződés tervezet). A Szerződés tárgya: "Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050" tárgyú építési beruházás (2019. év)

Közbeszerzési dokumentum (ajánlott mellékletek ajánlattételhez) az "Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (2019. év)

Bontási jegyzőkönyv az „Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 115. § Nyílt eljárás szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról (2019. év)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2019. év)
A közbeszerzés tárgya: Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050

Vállalkozási szerződés, 1. rész (2019. év)
A Szerződés tárgya: „Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyú építési beruházás

Vállalkozási szerződés, 2. rész (2019. év)
A Szerződés tárgya: „Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyú építési beruházás

Tájékoztató az eljárás eredményéről az „Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan (2019. év)