Pályázat középiskolai oktatásban tanuló fiatalok részére

Elolvasom a teljes hírt!

HIRDETMÉNY

Pályázat középiskolai oktatásban tanuló fiatalok részére
2021-es tanév

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Tárulás (továbbiakban: Társulás) az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosítószámú projekt keretében pályázati felhívást hirdet az alábbiak szerint:

Középiskolai ösztöndíj támogatásban részesülhet az a középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló, aki Bodolyabér, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak és Vékény településen állandó lakóhellyel, ennek hiányában az érintett tagönkormányzatok területén tartózkodási hellyel rendelkezik.
A középiskolai ösztöndíj támogatásban a tanuló a szeptember 1. és november 30. közötti 3 hónap időtartamban részesül.

A középiskolai ösztöndíj támogatás mértéke az első évfolyam első félévében egységesen 9.500.- Ft/hó a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 6.500 Ft/hó;
b) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 7.500 Ft/hó;
c) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 9.500 Ft/hó.

A pályázat kötelező melléklete: a 2020/2021. tanév év végi bizonyítvány másolata, valamint az eredeti tanulói jogviszony igazolás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

Az ösztöndíj támogatásban részesülő tanulók maximális létszáma korlátozott a Társulás tagönkormányzatai tekintetében.

A pályázat benyújtásának módja:
A kérelmet a Társulás Elnökének címezve azon tagönkormányzathoz kell benyújtani, amely településen a pályázatot benyújtó tanuló lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkezik.
A pályázatról bővebb információ a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (hétfő: 8:00-16:00, szerda: 8:00-17:30; 06-72/584-000/4288), valamint a tagönkormányzatoknál személyesen vagy telefonon érhető el.

Komló 2021. augusztus 30.  


                Jégl Zoltán s.k.
                        elnök