Belső ellenőrzési tevékenység

 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása alapján a társult önkormányzatoknál, valamint az általuk alapított és fenntartott költségvetési szervezeteknél, intézményeknél a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a Komló Város Önkormányzata által foglalkoztatott belső ellenőrzési egység látja el. Tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott a társult önkormányzatok részéről jóváhagyott, elfogadott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezzük. A belső ellenőrzés egy belső, bizonyosságot adó és tanácsadó, nem hatósági jellegű tevékenység. A belső ellenőrzés a felelős irányítás egyik legfontosabb elemeként működik. A belső ellenőrzésnek az a feladata, hogy a kockázatokat kezelni hivatott ellenőrzési (kontroll) rendszert értékelje.

 

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:


• Tervezés előkészítése
• Kockázatelemzés
• Tervezés
• Végrehajtás
• Jelentéskészítés
• Nyomon követés, utóvizsgálat
• A fenti tevékenységek során kiemelt szempont - a szabályszerűségen túl - az eredményes feladatellátás, a hatékony és gazdaságos működés elősegítése az ellenőrzött szerveknél.

 

A belső ellenőrzési egység feladatainak körébe tartozó legfontosabb feladatok:


• Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, aktualizálása.
• A tervezéshez szükséges felmérések, elemzések elkészítése (Bkr. alapján).
• Stratégiai ellenőrzési terv készítése.
• Éves ellenőrzési terv készítése.
• A terv szerinti ellenőrzések végrehajtása, jelentés készítés.
• Terven felüli ellenőrzések végrehajtása.
• Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése.

 

Belső ellenőrzési egységünk munkatársainak elérhetőségét megtalálja az elérhetőségek menüpont alatt. Munkatársaink telefonon, ill. előzetes egyeztetés alapján személyesen tanácsadással is segítséget nyújtanak a társult önkormányzatoknak és intézményeiknek operatív gazdálkodásuk során felmerülő kérdéseik, feladataik megoldásában, az ellenőrzések megállapításainak hasznosításában.