Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón

RRF-1.1.2-2021-2023-00188

 

 

2023. május 2-án a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be az RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívásra Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón címmel. A pályázatot Magyarország Kormánya és az Európai Unió175.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Jelen projekt alapvető célja – helyi igényekhez igazodva – a meglévő férőhelyek bővítése, új csoportszoba kialakítása, további 14 bölcsődei férőhely létrehozása Komló városában. A projekt összhangban áll a HET céljaival, azaz a társadalom minden csoportjára kiterjedve hozzájárul a koronavírusjárvány gazdasági és társadalmi hatásainak ellensúlyozásához és a munkahelyek fenntartásához, új munkahelyek létrehozásához, továbbá a fenntarthatóság jegyében a fejlesztés a zöld és digitális átalakulásokat, korszerűsítéseket helyezi előtérbe. A fejlesztés során korszerű energetikai megoldások is alkalmazásra kerülnek majd (tetőre telepítendő napelemek).

Jelenleg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 3 gondozási egységgel, 5 csoportszobában 68 fős férőhelyen fogadja a 20 hetes és 3 éves kor közötti gyermekeket. A jogszabályi előírások tekintetében teljes kihasználtsággal működik. Amennyiben a statisztikákat vesszük figyelembe akkor bölcsőde éves kihasználtsága 2022-ben 82%-os volt. Ennek oka, hogy nem lehetséges a bölcsőde teljes kapacitáskihasználtságát statisztikailag kimutatni, ugyanis például jelenleg is több 2 éven aluli és 2 SNI-s gyermeket is gondoz az intézmény, amely már alapból csökkenti jogszabály szerint felvehető összes gyermeklétszámot, tehát jelen pillanatban statisztikailag van szabad hely a bölcsődében, de jogszabályt tekintve nincs. A jelentkezők létszámát előre jelezve nehéz pontosan meghatározni, de a Szilvási Bölcsődébe jelentkező gyermekek száma az elmúlt években egyértelműen meghaladta a felvehető maximális gyermeklétszámot. Az elmúlt években a férőhelyhiány miatt kellett gyermekek felvételét elutasítani.

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A tervezett fejlesztéssel elérendő eredmények részletezése:

• Meglévő közcélú infrastruktúra bővítése 1 csoportszobával és szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, mely 14 új bölcsődei férőhely létrehozását eredményezi.
• A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása: jelen projekt keretében megújuló energia alkalmazását tervezzük, napelemek kerülnek elhelyezésre a tetőn: 10 db 510Wp napelemes panellel, 3 fázisú inverterrel.
• Eszközbeszerzés
• Akadálymentesítés
• Infokommunikációs akadálymentesítés

A projekt keretében tervezett energiahatékony beruházás hozzájárul a zöld átmenet eléréséhez, a klímastratégiában megfogalmazott célok megvalósulásához. Mivel a bölcsődébe érkező kisgyermekek életében a bölcsőde az első olyan intézményi közeg, ahol az otthonuk után a legtöbb időt töltik, ezért elengedhetetlen, hogy az épületben, a fürdőszobában, az átadóban, az udvaron – biztonságban és komfortosan érezzék magukat a nevelők mellett. Épp ezért a gyermekek és a nevelői-gondozói munkatársak számára is ugyanolyan fontos az esztétikus, pozitív környezet biztosítása, így a projekt célja egy otthonos, barátságos légkörű, szofisztikált, biztonságot teremtő környezet kialakítása. Ennek fényében a terek nyitottságára, fényviszonyokra, színekre jelentős hangsúlyt fektetünk a tervezés során.

A projekt megvalósulási helyszíne a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott és üzemeltetett Szilvási Bölcsőde, mely a 7300 Komló, Függetlenség u. 28. cím alatt található.

Projekt tervezett kezdése: 2023. április 26.
Projekt fizikai befejezése: 2024. december 31.
Projekt időtartama: 20 hónap