A Komlói kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet alapján - abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján létrehozták a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást.

Jogelődje 1999. december 1. napján Területfejlesztési Társulásként kezdte meg működését. 2004. június 18. napján átalakult a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásává. 2004. november 10. napján a Kistérségi Területfejlesztési Tanács feladatát is vállalta. 2004. december 31. napján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, mint költségvetési szerv megszűnt, teljes és általános jogutódja az önálló jogi személyként nyilvántartott Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A többcélú társulásban, a 65/2004. (IV.15) Korm. rendelet alapján vállalt feladatokat 2007. augusztus 30. napjáig, határozott időre biztosítják.

A Társulás célja az önkormányzati önállóság fejlesztésének elősegítése, a térség, települései együttműködésének előmozdítása, valamint a térség érdekeinek a településfejlesztési fórumokon való képviselete. Komló és térsége települései, helyi önkormányzatai együttműködésének, összefogásának szervezése, összehangolása, a térség halmozottan hátrányos helyzetéből adódó infrastrukturális gazdasági és társadalmi lemaradások csökkentése, a táj egészének és a természeti és épített környezetének a védelme, a térségi lemaradások csökkentése, a térségi fejlesztési programok megvalósítása a legfontosabb feladatok. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit:


• gazdasági és területfejlesztési feladatok
• tanácsadás, rendezési tervek koordinálása, pályázatfigyelés
• szakmai oktatás, pályázat készítése,
• város- és községgazdálkodási szolgáltatás
• kiegészítő alapellátási szolgáltatások (központi orvosi ügyelet),
• családsegítés, gyermekjóléti alapellátás
• szociális alapellátás:
• idősek nappali ellátása
• házi segítségnyújtás
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• étkeztetés
• szociális szakellátás
• családok átmeneti otthona,
• hajléktalanok átmeneti szállása,
• belső ellenőrzés,
• informatikai szolgáltatás
• közbeszerzés
• tűz- és munkavédelem
• közművelődési feladatok - Közkincs kerek-asztal
• mozgókönyvtári szolgálat
• sport- és ifjúsági feladatok
• gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).