Települési reprezentativitás megállapítása

Elolvasom a teljes hírt!

 A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Települési reprezentativitást Megállapító Bizottságának


1/2023. (I.17.) sz. határozata


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) hatálya alá tartozó munkáltatónál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 8.§-a alapján létrejött és felhatalmazott Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottsága (TRMB) a Kjt. 6/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az MKIR rendszer üzemeltetője által közzétett adatok alapján 2023. január 17. napján megállapítja, hogy Komló Városában az alábbi közalkalmazotti szakszervezet reprezentatív.


- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) a Kjt. 6/A. § (2) bekezdése és b) pontja alapján

 

                
                dr. Müller József s.k.                                          Imrőné Patócs Katalin s.k.
                        aljegyző                                         Bölcsödei Dolgozók Szakszervezetének
                     TRMB elnöke                                                   képviselője, a TRMB tagja