Pályázat azonosító adatai:

száma: TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0041

Címe: Klubhálózattal a szociális hátrányok leküzdéséért

Főkedvezményezett: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szakmai megvalósító: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Együttműködő partnerek:

- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Munkaszervezete
- Karbon-kör  Egyesület
- Érintett Oktatási Intézmények

Támogatás összege: 49 775 575 Ft

Megvalósítás helyszínei:

- Komló
- Hosszúhetény
- Magyarszék
- Szászvár

A  projekt célja:

A kistérség területén élő mélyszegény, szegregált környezetben hosszú ideje anyagi és szociális hátrányokkal küzdő családoknak és iskoláskorú gyermekeiknek (6 – 16 éves korig) komplex segítséget nyújtson abban, hogy iskolán kívüli közösségi terekben csökkenjenek közösségi, szociális deficitjeik, valamint a preventív célú programokkal kompenzálja a hátrányaikat, csökkenjenek a devianciáik. Segítsék az iskolai megfelelésüket és az azonos problémákkal küzdő szülők anyagi és szociális problémáinak csökkentésével, valamint azzal, hogy a szülők közösségi aktivitásukat növelve egy támogatóbb családi háttért alakítson ki annak érdekében, hogy a gyermekek az iskolai színtéren integráltabban és aktívabban teljesítsenek koruknak és képességeiknek megfelelően.

 

<<< Tovább a képgalériához