EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”

A kedvezményezett neve: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”
A szerződött támogatás összege: 499.490.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. február 28.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00028

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Támogató által meghirdetett felhívás alapján KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT, mint támogatást igénylő EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számon regisztrált, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 499,49 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás mértéke 100 %. A projekt megvalósításának időtartalma 2018. március 1. napjától, 2021. február 28. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. A konzorciumot a Komlói járásban lévő 5 települési önkormányzat (Komló Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, Egyházaskozár Község Önkormányzata, Hosszúhetény Község Önkormányzata, Magyarszék Község Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata), a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint a Komló Térségi  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alkotja.

A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Komlói Járás humán szolgáltatásainak fejlesztése.

Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

Tovább információ kérhető:
Komló Város Önkormányzat
7300 Komló, Városház tér 3.
polgarmester@komlo.hu