1. vizsgálja és értékeli a kistérségi társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
 2. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;
 3. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;
 4. a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;
 5. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;
 6. véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepcióról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;
 7. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
 8. forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;
 9. képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
 10. koordinálja a kistérségben működő társulások és már - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
 11. pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;
 12. megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
 13. véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával szemben.

A Társulás által 2005-ben felvállalt feladatok: