EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón

A kedvezményezett neve: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
A projekt címe: „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón”
A szerződött támogatás összege: 80.740.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00050

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság pályázati felhívást tett közzé EFOP-2.2.3-17 kódszámon, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” címmel. A pályázati konstrukcióra a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-2.2.3-17-2017-00050 számú „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” címmel. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 80,74 Millió forint vissza nem térítendő, 100 %-os támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2019. június 1. napjától, 2020. június 30. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Komló területén, valamint a Komlói Kistérség területén életvitelszerűen tartózkodó, hajléktalan személyek közül a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 24 fő részére tudunk lakhatást, valamint az intézmény életvitelszerű használatát biztosítani. A hatékony és eredményes munka érdekében szükséges az infrastrukturális körülmények és ezzel összhangban a munkatársak fejlesztése. A közüzemi költségek csökkentése nagymértékben segítené az intézmény stabil fenntarthatóságát.

A projekt keretében megvalósul az elavult belső villamos, víz- és szennyvíz hálózat cseréje. A fenntartási költségek csökkentése érdekében szükséges a teljes padló rétegrend újra építése. A fenntartható fejlődést elősegíti a napkollektorok telepítése. Az udvaron akadálymentes parkoló kerül kialakításra, innen akadálymentes járdán lehet majd bejutni az épületbe. Akadálymentes lesz a bejárat, kialakításra kerül egy akadálymentes szoba és fürdő wc-vel, melyben vészhívót helyeznek el. A tájékozódást információs táblák elhelyezésével, burkolati jelölésekkel, felületváltásokkal, kontrasztos színek alkalmazásával segítik. A melléképület homlokzatát átfestik, a sérült vízszigetelést javítják, a csapadékvíz elvezetésére csatornát helyeznek el rajta. A biztonság érdekében kamerarendszert telepítenek. Beszerzésre kerülnek a szakmai szempontoknak megfelelő, az életminőséget javító berendezési tárgyak, eszközök, anyagok.

Komló város Önkormányzata a Pécsi út 42/a szám alatt rendelkezik egy olyan szociális épülettel melyben idősek otthona és családok átmeneti otthona található. Az épület mélyföldszintje mely jelenleg raktár, nincs teljesen kihasználva, ezért itt kerülne kialakításra egy külső szálláshely 2 fő olyan hajléktalan részére, akik már alkalmasak önálló életvitel megkezdésére, elősegítve, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba. Az épületrészt a pályázó használatra megkapja a tulajdonos Önkormányzattól. Az épületrészben meglévő válaszfalak bontásával és új gipszkarton válaszfalak segítségével kialakításra kerül két szoba, egy konyha étkezővel, egy fürdőszoba wc-vel és zuhanyzóval.

További információ kérhető:
Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
tarsulas@komlo.hu

________________________________________________________________________________

Elkezdődik a felújítás

A teljes kihasználtsággal üzemelő szálló tetőszerkezetének felújítása pár évvel ezelőtt megtörtént ugyan, azonban maga az épület már nem felel meg a kor követelményeinek. Az idei esztendő első „kapavágásai” között a hajléktalanszálló teljes tatarozását és modernizálását kezdik el a szakemberek.

A Vörösmarty utca 3/A épülete Kenderfölddel egyidős. A városrész építésekor került kialakításra, úgynevezett felvonulási épületként funkcionált; a munkások itt szálltak meg a város építése közben. Közel 20 éve alakította át az önkormányzat a hajléktalanok elszállásolására alkalmas intézménnyé, azonban az idő elrepült felette.

Két pályázatnak köszönhetően az intézmény kívül belül megújul. A fűtésrendszer korszerűsödik, a tetőn napelemek termelik majd a villamosenergiát, továbbá a homlokzati- és a belső nyílászárók cseréje mellett a gépészet is megújul. A munkálatok a külső teret – előtető, melléképület, kerítés – is érintik.

A pályázat részeként a Szent Borbála Szociális Otthon alagsorában is kialakításra kerül egy két férőhelyes hajléktalan szállás; elkészültük után méltóbb körülmények között élhetnek a komlói fedél nélküli polgárok.

________________________________________________________________________________

80 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJULT MEG A KOMLÓI HAJLÉKTALANSZÁLLÓ

Pályázati forrásból újította fel a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a komlói hajléktalanszállót. Az egykori felvonulási épület hosszú ideje a fedél nélkül maradottak otthonává vált. A munkálatok befejeződtek, visszaköltözhettek a felújított szállásra a Pécsi úti szociális otthonban ideiglenesen elhelyezett hajléktalanok.

A hatékony és eredményes munka érdekében szükségessé vált az infrastrukturális körülmények és ezzel összhangban a munkatársak fejlesztése. A felújítással kapcsolatosan elért közüzemi költségek csökkenése pedig nagymértékben segíti az intézmény stabil fenntarthatóságát.

A projekt keretében az elavult belső villamos, víz- és szennyvíz hálózat cseréje valósult meg. A fenntartási költségek csökkentése érdekében pedig szükségessé vált a teljes padlózat rétegrendjének újraépítése. A fenntartható fejlődést immáron a napkollektorok segítik elő, melyet az épület tetőszerkezetére telepítettek. Az udvaron akadálymentes parkoló került kialakításra, innen akadálymentes járdán lehet bejutni az épületbe. Akadálymentessé vált a bejárat is, kialakítottak egy akadálymentes szobát és fürdőszobát, melyben vészhívót helyeztek el. A tájékozódást információs táblák, burkolati jelölések, felületváltások, kontrasztos színek segítik. A melléképület homlokzata is megújult, a sérült vízszigetelést javították, a csapadékvíz elvezetésére csatornát építettek ki. A biztonságot kamerarendszer szolgálja. Ezen felül szakmai szempontoknak megfelelő, az életminőséget javító berendezési tárgyakat, eszközöket szereztek be.

Komló város Önkormányzata a Pécsi út 42/a szám alatt rendelkezik egy olyan szociális épülettel, melyben idősek otthona és családok átmeneti otthona található. Az épület mélyföldszintjén - amely korábban kihasználatlan raktárként funkcionált - 2 olyan személy részére alakítottak ki külső szálláshelyet, akik már alkalmasak önálló életvitel megkezdésére, Ezzel elősegítve, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba. Az épületrészt a pályázó használatra megkapta a tulajdonos Önkormányzattól. A meglévő belső falak bontásával és új gipszkarton válaszfalak segítségével alakítottak ki két szobát, egy konyhai étkezőt, fürdőszobát wc-vel és zuhanyzóval.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság pályázati felhívást tett közzé EFOP-2.2.3-17 kódszámon, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” címmel. A pályázati konstrukcióra a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-2.2.3-17-2017-00050 számú „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” címmel. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 80,74 Millió forint vissza nem térítendő, 100 %-os támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.