A Társulás Tanácsának 2024. évi határozatai

7/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2024. évi téli és nyári zárva tartásának megállapítása

6/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

5/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat, A szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjának módosításáról

4/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi közbeszerzési terve - melléklet

3/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

2/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési határozat - melléklet

1/2024. (II.7.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet
 

A Társulás Tanácsának 2023. évi határozatai

38/2023. (XI. 29.) sz. Tct. határozat, Az RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása és a kivitelező kiválasztásához kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása

37/2023. (XI. 29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására közbeszerzési eljárás megindítása

36/2023. (XI. 29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési terve 2024. évre és a 2024-2027. évi stratégiai terve

35/2023. (XI. 29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet -melléklet

34/2023. (XI. 29.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ behajthatatlan követeléseinek kivezetése 2023. évben - melléklet

33/2023. (XI. 29.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. I-III. negyedévi költségvetésének alakulásáról - melléklet

32/2023. (IX. 28.) sz. Tct. határozat, Villamosenergia közbeszerzéshez kapcsolódó intézkedések

31/2023. (IX. 28.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

30/2023. (IX. 28.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

29/2023. (IX. 28.) sz. Tct. határozat, Fogászati ügyeleti feladatok ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

28/2023. (IX. 28.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

27/2023. (IX. 28.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

26/2023. (VI. 29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2023. (VI. 29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Beszerzési Szabályzatának elfogadása

24/2023. (VI. 29.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

23/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, A háziorvosi feladat ellátás finanszírozásához igényelt rendkívüli költségvetési támogatás elszámolásához szükséges nyilatkozat tételére felhatalmazás

22/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról

21/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi tevékenységéről beszámoló

20/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységéről beszámoló

19/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, Családok Átmeneti Otthona 2022. évi beszámolója

18/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről

17/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi közbeszerzési tervének módosítása

16/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

15/2023. (V. 25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

14/2023. (IV. 25.) sz. Tct. határozat, Az RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtása

13/2023. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

12/2023. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

11/2023. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

10/2023. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Beszerzési Szabályzatának elfogadása

9/2023. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A METAKI-MT Munka-és Tűzvédelmi Bt. 2022. évi beszámolója - melléklet

8/2023. (IV.25.) sz. Tct. határozat, Ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó 2022. évi beszámoló - melléklet

7/2023. (IV.25.) sz. Tct. határozat, 2022. évi zárszámadás - melléklet

6/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi közbeszerzési terve

5/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2023. évi nyári zárva tartásának megállapítása

4/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat, A szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjának módosítása

3/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

2/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése - melléklet

1/2023. (II.22.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet
 

A Társulás Tanácsának 2022. évi határozatai

27/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat, Oroszló község komlói központi ügyelethez való csatlakozási szándéka

26/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai (Magyarhertelend, Bodolyabér, Magyarszék, Mecsekpölöske, Liget, Oroszló, Egyházaskozár, Bikal, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Magyaregregy, Szalatnak, Szárász, Tófű, Máza, Szászvár, Vékény, Hosszúhetény), a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyein működő számítástechnikai eszközök karbantartásával, rendszereinek üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása

25/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. I-III. negyedévi költségvetésének alakulásáról - melléklet

24/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ behajthatatlan követeléseinek elengedése 2022. évben - melléklet

23/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

22/2022. (IX.29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása

21/2022. (IX.29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozata - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

20/2022. (VI.23.) sz. Tct. határozat, A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

19/2022. (VI.23.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

18/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

17/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

16/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról

15/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi tevékenységéről beszámoló

14/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről beszámoló

13/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, Családok Átmeneti Otthona 2021. évi beszámolója

12/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről beszámoló

11/2022. (V.26.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

10/2022. (V.12.) sz. Tct. határozat, 2021. évi zárszámadás - melléklet

9/2022. (V.12.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének megválasztása

8/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat, Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2021. évről szóló beszámolója

7/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

6/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi közbeszerzési terve - melléklet

5/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat, Tájékoztatás a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének, Elmontné Popán Ildikó vezetői megbízatásának ellátásáról

4/2022. (III.21.) sz. Tct. határozat, Ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötése

3/2022. (II.4.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési határozat tervezete - melléklet

2/2022. (II.4.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

1/2022. (II.4.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2022. évi nyári zárva tartásának megállapítása


A Társulás Tanácsának 2021. évi határozatai

29/2021. (XII.9.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ behajthatatlan követeléseinek elengedése 2021. évben - melléklet

28/2021. (XII.9.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési terve 2022. évre és a 2022-2025. évi stratégiai terve - melléklet - melléklet

27/2021. (XII.9.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

26/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat, Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ SZMSZ-ének elfogadása - melléklet

25/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat, Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és SZMSZ-ének elfogadása - melléklet - melléklet

24/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat, A házi orvosi feladat ellátás finanszírozásához igényelt rendkívüli költségvetési támogatás elszámolásához szükséges nyilatkozat tételére felhatalmazás

23/2021. (XI.25.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. I-III. negyedévi költségvetésének alakulásáról - melléklet

22/2021. (IX.30.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

21/2021. (VIII.30.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásról szóló szabályzat elfogadása

20/2021. (VI.14.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről

19/2021. (V.31.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

18/2021. (V.25.) sz. Tct. határozat, Családok Átmeneti Otthona 2020. évi beszámolója

17/2021. (V.25.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi tevékenységéről beszámoló

16/2021. (V.25.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi tevékenységéről beszámoló

15/2021. (V.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2020. évi tevékenységéről beszámoló

14/2021. (V.25.) sz. Tct. határozat, Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2020. évről szóló beszámolója

13/2021. (IV.30.) sz. Tct. határozat, 2020. évi zárszámadás - melléklet

12/2021. (IV.26.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

11/2021. (IV.26.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó szerződés megszüntetése

10/201. (III.29.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi közbeszerzési terve

9/2021. (III.11.) sz. Tct. határozat, Komló Térségi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének megbízása

8/2021. (II.17.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

7/2021. (II.17.) sz. Tct. határozat, A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

6/2021. (II.17.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

5/2021. (II.17.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési határozat-tervezete - melléklet 

4/2021. (II.17.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

3/2021. (I.22.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2021. évi nyári zárva tartásának megállapítása

2/2021. (I.22.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásának működéséről szóló szabályzat módosítás

1/2021. (I.22.) sz. Tct. határozat, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött megállapodás utólagos jóváhagyása


A Társulás Tanácsának 2020. évi határozatai

40/2020. (XII.16.) Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési terve 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terve

39/2020. (XII.16.) Tct. határozat, Kérelem kültéri világítás kiépítésére az ebrendészeti telepen

38/2020. (XII.4.) Tct határozat, Étkezési normával és rezsi áremeléssel kapcsolatos döntések meghozatala

37/2020. (XII.4.) sz. Tct határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ behajthatatlan követeléseinek elengedése 2020. évben

36/2020. (XII.4.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

35/2020. (XI.6.) sz. Tct. határozat, Bölcsőde orvosi feladatok elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés megszűntetése

34/2020. (XI.6.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása

33/2020. (XI.6.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. I-III. negyedévi költségvetésének alakulásáról

32/2020. (IX.29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde szakmai programjának elfogadása

31/2020. (IX.29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

30/2020. (VI.24.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

29/2020. (VI.24.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézmény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

28/2020. (VI.24.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés módosításának határozat tervezete

27/2020. (V.27.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi tevékenységéről beszámoló

26/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat, Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ által fenntartott szociális intézmény ebéd ellátásának biztosítása szolgáltatási szerződéssel, beszerzési eljárás beszámoló - melléklet

25/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat, Családok Átmeneti Otthona 2019. évi beszámolója

24/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről beszámoló - melléklet

23/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2019. évi tevékenységéről beszámoló - melléklet

22/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat, Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2019. évről szóló beszámolója

21/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi munkájáról

20/2020. (V.22.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

19/2020. (V.6.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának megállapításáról szóló 13/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat módosítása

18/2020. (IV.14.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokról szóló beszámoló

17/2020. (IV.14.) sz. Tct. határozat, 32/2019. (IX.11.) sz. Tct. határozat módosítása

16/2020. (IV.14.) sz. Tct. határozat, Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása

15/2020. (IV.14.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása - melléklet

14/2020. IV.14.) sz. Tct. határozat, 2019. évi zárszámadás - melléklet

13/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának megállapítása

12/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése

11/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás meghatározott tagönkormányzatai és intézményei számítástechnikai eszközeinek karbantartásával, rendszereinek üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása

10/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

9/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

8/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése - melléklet

7/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

6/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

5/2020. (II.14.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnökének megválasztása

4/2020. (I. 30.) sz. Tct. határozat, Törzskönyvi nyilvántartásba és a KIRA számfejtő rendszerbe alelnök személyének bejelentése

3/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

2/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat, Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása

1/2020. (I. 13.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
 

A Társulás Tanácsának 2019. évi határozatai

34/2019. (IX.26.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

33/2019. (IX.11.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról szóló beszámoló

32/2019. (IX.11.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó célcsoport útiköltsége című beszerzési eljárás eredménye

31/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat, 26/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat módosítása

30/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó „célcsoport útiköltsége” tárgyú beszerzési eljárása

29/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítása

28/2019. (VIII.29.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

27/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

26/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag és immateriális javak beszerzési eljárás eredménye

25/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása

24/2019. (VII.10.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag és immateriális javak beszerzési eljárása

23/2019. (VII.10.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredménye

22/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag-immateriális javak beszerzési eljárása

21/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat, EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások

20/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat, Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

19/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása

18/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

17/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, 2018. évi zárszámadás - melléklet

16/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi közbeszerzési terve

15/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

14/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

13/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról

12/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2018. évi tevékenységéről beszámoló

11/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tevékenységéről beszámoló

10/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi tevékenységéről beszámoló

9/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, Családok Átmeneti Otthona 2018. évi beszámolója

8/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2018. évről szóló beszámolója

7/2019. (IV.25.) sz. Tct. határozat, Beszámoló az orvosi ügyeletről

6/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának megállapítása

5/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

4/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat, A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

3/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése

2/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

1/2019. (II.21.) sz. Tct. határozat, Az FLX-772 frsz-ú Mercedes Sprinter 413 CDI típusú autóbusz tulajdonba adása a Komlói Bányász Sportkör Kft.-nek


A Társulás Tanácsának 2018. évi határozatai

45/2018. (XI.29.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ behajthatatlan követeléseinek elengedése 2018. évben - melléklet

44/2018. (XI.29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

43/2018. (XI.XI.29.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. I-III. negyedévi költségvetésének alakulásáról - melléklet

42/2018. (XI.29.) sz. Tct. határozat, Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala

41/2018. (XI.29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása - melléklet

40/2018. (XI.29.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési terve 2018. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terve - melléklet - melléklet

39/2018. (XI.29.) sz. Tct. határozat, Gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötése - melléklet

38/2018. (IX. 27.) sz. Tct. határozat, A TOP-4.2.1-15/BA1-2016-0004 számú Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat saját forrás elszámolása - melléklet

37/2018. (IX. 27.) sz. Tct. határozat, A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítása - melléklet - melléklet

36/2018. (IX. 27.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

35/2018. (VII.18.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési módosításának határozat tervezete - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

34/2018. (VII.18.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásának működéséről szóló szabályzatának elfogadása

33/2018. (VI.20.) sz. Tct. határozat, Alelnöki tisztséghez kapcsolódó döntések meghozatala

32/2018. (VI.20.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása

31/2018. (VI.20.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

30/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása - melléklet - melléklet - melléklet - melléklet

29/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, 2017. évi zárszámadás - melléklet

28/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, Pályázat benyújtása az ebrendészeti telep fejlesztésére II.

27/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

26/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2017. évi tevékenységéről beszámoló

25/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről beszámoló

24/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

23/2018. (V.) sz. Tct. határozat, Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi munkájáról

22/2018. (V.) sz. Tct. határozat, NEFELA Dél-Magyarországi Jégeső Elhárítási Egyesülés 2017. évi beszámolója

21/2018. (V.) sz. Tct. határozat, Családok Átmeneti Otthona 2017. évi beszámolója

20/2018. (V.) sz. Tct. határozat, Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2017. évről szóló beszámolója

19/2018. (V.) sz. Tct. határozat, Beszámoló az orvosi ügyeletről

18/2018. (V.30.) sz. Tct. határozat, Tájékoztató a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal 2017. évi tevékenységéről

17/2018. (IV.19.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

16/2018. (IV.19.) sz. Tct. határozat, A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása 

15/2018. (IV.19.) sz. Tct. határozat, EFOP-1.5.2 -16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások lebonyolítására

14/2018. (IV.19.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 Komló és Térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése megnevezésű pályázat keretében épületenergetikai munkák elvégzése közbeszerzési eljárás eredményhirdetése - melléklet

13/2018. (III.21.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat keretében 1 db építési beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása

12/2018. (III.7.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott „EFOP-1.5.2-16 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” c. pályázat közbeszerzési feladataihoz kapcsolódó átmeneti forrás biztosítása

11/2018. (III.7.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat keretében 1 db építési beruházás közbeszerzési eljárás indítása

10/2018. (III.7.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

9/2018. (III.7.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi közbeszerzési terve

8/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat keretében 1 db építési beruházás közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozat

7/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat, A „TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos megbízási szerződés

6/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat, A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

5/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat, A bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

4/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartásának megállapítása

3/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése - melléklet

2/2018. (II.8.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési módosítása - melléklet - melléklet

1/2018. (I.15.) sz. Tct. határozat, A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzése tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárás 1. ajánlati rész eredményhirdetése módosításának határozat tervezete


2018. előtti határozatok a Határozatok > Archív menüben találhatók