Informatikai feladatvállalás:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás keretein belül szeretnénk komplex (szoftver, hardverüzemeltetés, tanácsadás) informatikai szolgáltatást nyújtani a társult önkormányzatok részére. Szeretnénk a Társulásban résztvevő Önkormányzatoknak egységes, a mindenkori elvárásoknak megfelelő informatikai jövőképet kialakítani, illetve ezen jövőkép kialakításában segítséget nyújtani.

Ezen komplex szolgáltatás elemeinek ismertetése:

Szoftverüzemeltetés: A polgármesteri hivatalokban előforduló szoftverek teljes körű üzemeltetése, hibaelhárítása, szakmai háttér biztosítása. Ezen körbe beleértendő az ONKADO, SZAMADO, K11, KOTVAL, HELYI VIZUAL REGISZTER, iktatóprogram, STB. Az operációs rendszerek üzemeltetése, karbantartása.

Hardverüzemeltetés: Az eszközpark üzemeltetése. Felülvizsgálatok, ütemezett karbantartások elvégzése, javítások, hibaelhárítás megvalósítása.
Hálózatüzemeltetés: A hivatalokban előforduló lokális hálózatok üzemeltetése, karbantartása.
Telefonhálózat üzemeltetés: A telefonrendszerekkel kapcsolatos problémák megoldása (ISDN, kisközpontok…)
Tanácsadás: az informatika és telekommunikáció témakörökben felmerülő kérdésekre próbálunk meg válaszokat adni. Ezen felül helyzetfelmérés után az önkormányzatokat érintő informatikai feladatokkal kapcsolatban kívánunk segítséget nyújtani, valamint az önkormányzatok informatikai, telekommunikációs beruházásaiban szakmai tanácsadás szintjén tudunk segíteni.

A szolgáltatás menete:

Hibák:
A telefonon, vagy személyesen bejelentett, feltárt hibákat többpéldányos munkalapon rögzítjük, ezen munkalap alapján kezdjük el a hiba megszüntetését. A térségi informatikus vállalja, hogy a hozzánk bejelentett hibákat a bejelentéstől számított 24 órán belül elkezdjük elhárítani, lehetőség szerint ezen időintervallumban a javítást is elvégezzük. Az informatikus szakember  egyaránt ellátja a  felmerülő szoftveres és hardveres hibákat.

Egyéb ügyek:
A nem hibákból eredő ügyeknél, például tanácsadás, stb. az informatikus szakemberrel megbeszélt határidő-egyeztetés után történik a probléma megoldása, vagy a feladat elvégzése.