Társadalmi Megújulás Operatív Program "Első lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai


TAMOP-5.3.1-C-09/2


Támogatás összege: 69. 660. 000 Ft

A "Kitárt karok" projekt célja, hogy a kistérség területén élő mélyszegény szegregált lakókörnyezetben élő, hosszú ideje munkanélküli társadalmi réteg munkaerő-piaci integrációját, valamint önálló életvitelét elősegítse.

A projekt hosszú távú célkitűzései:

Baranya megyében, a Komlói Kistérségben a munkanélküliség csökkentése. Az alacsony iskolai végzettségű, és/vagy tartósan munkanélküli személyek társadalmi és munkaerő-piaci részvételének fejlesztését, munkaerő-piaci helyzetük megerősítését szolgáló komplex fejlesztések, melyek kistérségekben élők életminőségét hosszútávon javítják, csökkentik a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget.
 

A projekt rövidtávú célkitűzései:

A résztvevők egyéni szükségletekre épülő komplex fejlesztése, folyamatos motiválása és támogatása, amely elősegíti a fejlesztő folyamat sikerességét, ezáltal mind a munkaerő-piaci pozíciójuk megerősítését, mind a társadalmi reintegrációjukat.
A Kistérségben 60 fő projektbe vonása, egyéni szükségletekre épülő szolgáltatások, fejlesztések helyben történő biztosításával, munkaerő-piaci szolgáltatások és képzések helyben való biztosításával elősegíteni a tartós munkaképes állapotot, valamint az önálló életvitel kialakítását, megtartását. Az OKJ-s képzésben résztvevők megélhetési támogatásban való részesítése. A projektből lemorzsolódás megakadályozása. Intézményi együttműködések megvalósítása a helyi problémák enyhítésére. Környezettudatos magatartás fejlesztése a célcsoport és a projektszemélyzet esetében egyaránt. A be vontak 100%-a egyéni fejlesztési tervben részesül, és a szolgáltatás i tervben foglaltak szerinti kompetenciafejlesztő munkában részt vesz, vagy képzésbe (a projekt kereteiben szervezett képzésbe) kerül.


A projekt 2010. szeptember 1-jével indult, 2012. február 29-ig tart.

 

A képzések szerinti megoszlás:

Komló erdőművelő képzés, 12 fő (2011. január)
Hosszúhetény erdőművelő képzés, 12 fő (2011. január)
Szászvár erdőművelő képzés, 18 fő (2011. január)
Magyarhertelend zöldségtermesztő képzés, 18 fő (2011. februártól)

 

Aktualitások:

2010. október-december között lezajlott a kiválasztás, a programba közel 150 fő jelentkezett. A Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület valamint az esetmenedzserek által végzett felmérő és személyes interjú alapján történt a 60 fő kiválasztása.
Az erdőművelő képzések Komló, Hosszúhetény és Szászvár helyszíneken 2011 januárjában kezdődtek, a zöldségtermesztő és mezőgazdasági munkás képzés Magyarhertelenden 2011 februárjában indult. A képzések lebonyolítását közbeszerzési eljárás keretében az M-stúdium Oktatásszervező Kft. nyerte el.
Mind a négy helyszínen a képzés megkezdése előtt a csoport „Tanulásmódszertani és kulcsképesség-fejlesztő tréningen” vett részt, melynek célja a tanulásmódszertani fejlesztésen kívül a csoportkohézió erősítése volt. (Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület)
Az elméleti képzést követő gyakorlati oktatás a Mecseki Erdészeti Zrt. területein illetve a Magyarhertelendi önkormányzat területein folyt.
2011. január – első közösségi program, Kolbászsütés
2011. április – második közösségi program - Valpovoi kirándulás
2011. június – harmadik közösségi program - Fonyódi kirándulás
A 60 főből mindössze egy lépett ki a tanfolyam során, aki főállásban el tudott helyezkedni.
2011 júniusában az erdőművelő képzés résztvevői sikeres záróvizsgát tettek a három képzési helyszínen, 4 egész feletti átlaggal. A vizsgabizottság külön dicséretben részesítette a csoportot.
2011 júliusában a Magyarhertelendi csoport sikeres záróvizsgát tett zöldségtermesztő és mezőgazdasági munkás szakmában, 4 egész feletti átlaggal.
A vizsgákat követően Csoportos álláskeresési tanácsadásban vehettek rész a végzettek a Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület szakemberei által.

 

<<< Tovább a képgalériához